Thema

Het basisthema van de vijftiger jaren drukkerij is het demonstreren van de uitvinding van Laurens Janszoon Coster: de Boekdrukkunst. Deze uitvinding betreft het zetten met losse loden letters en het drukken daarmee op een degelpers.

Nu kunt u zelf actief deelnemen aan het drukken.

Het is nu mogelijk om zelf actief te zijn in de drukkerij. Dit kan door iedereen, kinderen als ook volwassenen. Na de uitleg over de uitvinding van Laurens Jansz. Coster mag u zelf een drukwerkje maken.

Contact